Kurumsal Danışmanlık

Anaokulu Danışmanlığı Nedir?

Alanında uzman kişiler tarafından çocukların ihtiyacına göre hareket edildiği, çeşitli etkinliklerin düzenlenildiği, ebeveyn-çocuk-öğretmen üçlüsünde çeşitli gözlemlerin yapıldığı danışmanlık türüne anaokulu danışmanlığı denir. Çocuklarının gelişimini önemseyen ebeveynler profesyonel bir yardım eşliğinde bu dönemi geçirebilmektedir. Bu sayede anaokulları çocuklar için geliştirici, öğretici, yaratıcılıklarını kullanabilecekleri bir alan haline gelir. Yapılan etkinliklerle birlikte çocuklar iş birliği içinde çalışmayı, saygı duymayı, paylaşmayı ve sorumluluk almayı öğrenirler.

Anaokulları bir psikologla veya bir kurumla anlaşma sağlayabilirler. Bir psikolog ile anlaşmaktansa bir kurum ile anlaşmanın hem kurum sahibine hem de kurum işleyişine birçok katkısının olacağından söz edilebilir. Öncelikle bir psikologla değil bir kurumla anlaşmak, kurum sahibine kendini daha güvende hissettirecektir. Bunun yanında kurum ile anlaşma sağlamakla birlikte sorumluluk paylaşımında bulunarak iş yükünde önemli bir etki sağlanmış olur. Bu noktada iş yükünün tek bir yerde toplanmasındansa böylesi bir görev paylaşımında bulunmak kurumun işleyişine de önemli katkılar sağlayacaktır.

Bireysel istek ve tercihler değil, kurumun önceden belirlenmiş şartları söz konusu olduğu için kurum sahibi süreç içerisinde onu nelerin beklediğini bilir. Şartların ve koşulların önceden belirlenip ortak bir paydada buluşulmuş olması süreç içerisinde aninden ve beklenmeyen durumlarla karşılaşılma riskini ortadan kaldırır. Bu riskin ortadan kalkmasıyla birlikte daha verimli bir eğitim ortamı oluşur. Tüm bu etkenler göz önünde bulundurulduğunda bir kurumla anlaşmanın kurumiçi tüm süreçlerde olumlu etkisinin bulunacağından söz edilinebilir. Bunlardan unutulmaması gereken önemli etkenlerden biri de bu anlaşmayla birlikte kurum içerisinde profesyonel bir tavrın hakim olacağıdır.

Anaokulu Danışmanlığı ve Danışman

Anaokulu danışmanı, çocukların gözlem ve takibini yapar. Çocukların; dil ve konuşma becerilerini, fiziksel ve psikolojik gelişimlerini, sosyal ilişkilerini, duygusal gelişimlerini gözlemlemekte ve takip etmektedir. Gözlem ve takip esnasında aileler, öğretmenler ve okul idaresi ile iletişim içindedir. Ailelere ve okul idaresine yol göstermek, onları bilgilendirmek anaokulu danışmanı sorumluluğundadır. Her çocuğun yeteneğini, farklılığını ve becerilerini dikkate alır ve her çocuğun ihtiyacına göre hareket eder. Çeşitli etkinlikler düzenler ve her çocuğun sorumluluk alma, paylaşma, öğrenme ve saygı duyma becerilerini profesyonel olarak destekler.

Anaokulu Danışmanlığı Hizmetlerimiz

Oryantasyon Çalışmaları

Anaokuluna yeni adım atan çocukların geçiş süreçlerinin mutlu ve sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için uygun ortam oluşturulur. Ebeveynler ve çocuklar psikolojik olarak desteklenir ve bilgilendirilir.

Çocuk Gözlemi

Çocukların akran ve öğretmen ilişkileri, akademik gelişimi, fiziksel-psikolojik ve sosyal gelişimleri değerlendirme araçları aracılığıyla gözlemlenir. Bu gözlemler sonucunda edinilen bilgiler aileler ve okul idaresi ile paylaşılır.

Problemli davranışlar uzman eşliğinde tespit edilir. Bu davranışların altında yatan nedenler belirlenir. Hatalı döngüyü kıracak davranış şekilleri aile ve öğretmenlere aktarılır. Çocuğun takibi yapılır.

Çocuk Testleri

Çocuğun gelişimi hakkında bilgi sahibi olmak ve bu gelişimi takip etmek amacıyla test ve envanterler uygulanır.

 • AGTE ( Ankara Gelişim Tarama Envanteri)
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 • Peabody Resim Kelime Testi
 • Gesell Gelişim Testi
 • Bender Gestalt Algı Testi
 • Benton Görsel Bellek Testi
 • Burdon Dikkat Testi
 • Frosting Görsel Algı Testi
 • Çocuklarda Tematik Algı Testi (CAT)
 • Beier Cümle Tamamlama Testi
 • Bir İnsan Çiz Testi
 • Louissa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi

Ebeveyn Görüşmeleri

Çocuğun okula adım attığı ilk günden itibaren yapılan gözlemler uzman tarafından değerlendirilir. Çocuğun okuldaki durumu, akran ilişkileri, gelişim düzeyi vb. gibi konularda yapılan gözlemler hakkında aileye bilgi verilir. Ebeveyn ve çocuk arasındaki ilişki güçlendirilir.

Öğretmen Görüşmeleri

Öğretmen ve öğrenci arasındaki ilişkiyi güçlendirecek çalışma önerileri sunulur. Çocukların davranışları ve durum değerlendirmeleri hakkında görüşmeler yapılır.

Seminer Desteği

Ailelere, öğretmenlere ve okul idaresine yönelik seminerler düzenlenmektedir. Destek talep edilen konulara yönelik seminerler verilir. Ek olarak kurum içi personele de eğitim verilir.

Ayrıca, iş birliği içinde olduğumuz anaokulumuzun aracılığıyla merkemizden destek almak isteyen Çocuk-Ergen ve Yetişkinlere %15 indirim fırsatı sağlıyoruz

Kurumsal Danışmanlık Nedir?

Kurumlar çeşitli birimlerden ve departmanlardan oluşurlar. İdareciler tarafından yönetilen kurumlarda zaman zaman departmanlar arası, personeller arası ya da yöneticilerden kaynaklı aksaklıklar meydana gelebilir. Kurumsal danışmanlık hizmeti sayesinde işlevsellik arttırılır, departmanlar arası koordinasyon düzenlenir, personeller arası uyum arttırılır ve yöntemsel aksaklıklar ortadan kaldırılır. Böylelikle danışmanlık hizmeti, işin maliyetini düşürmede, zaman ve enerji tasarrufunda, doğru hedefler belirleme ve bunlara erişmede önemli artılar sağlar. Kurum kültürüne uyumda zorlanan personel kendisini değerli hissederken performans ve kurumsal aidiyet artar ve verimli çalışmasının önündeki engeller azalır.

Şirketler zamanla sektörlerinin getirdiği yeniliklere ve bulundukları süreçlere gerek kurum ve personel açısından uyum sağlamakta zorlanabilir. Kurumsal Danışmanlık hizmeti yeniliklere ve farklı süreçlere adaptasyonu gerek kurumsal gerekse bireysel olarak kolaylaştırmayı hedefleyerek kurumun ve personelin yeni olaylar ve durumlar karşısında bocalama ya da karışıklık yaşama riskini en aza indirmektedir. Hayatımıza beklenmedik şekilde giren ve kalıcı bir yer edinerek bizi uyum sağlamaya mecbur bırakan Covid-19 salgını da bu durumlara örnek olarak verilebilir. Salgın gibi beklenmedik durumların personel psikolojisi üzerindeki etkisini tespit etmek ve şartları iyileştirmek için kurumsal danışmanlık almak, şirket ya da kurumun durumdan en az etkilenmesini sağlar . Kurumsal danışmanlık hizmeti dahilinde uzman bir psikoloğun kurum personeline stresle başa çıkma, iletişim becerileri, motivasyon vb. konularda danışmanlık yapması, personelin iş doyumu ve çalışma şevkini arttırmakla beraber, kendisini daha iyi tanıması ve geliştirmesini, çalışanlar arasında ekip çalışmasına yönelik takım ruhunu oluşturması açısından da son derece önemlidir. Ayrıca, iş birliği içinde olduğumuz anaokulumuzun aracılığıyla merkemizden destek almak isteyen Çocuk-Ergen ve Yetişkinlere %15 indirim fırsatı sağlıyoruz

Hangi Durumlarda Kurumsal Danışmanlık Alınabilir?

İnsan Kaynakları ve İletişim Yönetimi.

Şirket ya da kurumların yapısı gereği karmaşık sistemi içerisinde yer alan personeller ve farklı departmanlar arasında zaman zaman iletişim problemlerinden kaynaklı aksaklıklar, kopukluklar meydana gelebilir ve ekip ruhu kaybolabilir. Kuruma ya da şirkete yeni bir personel alınacağı zaman eksik olan pozisyonun niteliklerinin gerçekçi tespit edilmesi ya da başvuranın kişinin pozisyona uygun kabiliyetleri ve bireysel özelliklerinin doğru analiz edilmesi gerekir.

İş Akışı, Koordinasyon ve Kontrol Mekanizmaları

Kimi durumlarda iş yerindeki ya da ofisteki görev dağılımı doğru yapılmamış olabilir. Bu gibi durumlarda belirli bir işin gereğinden fazla sorumlusu varken bir başka işe atanmış hiçbir personel olmaz. Aynı şekilde departmanlar arasında da görev ve sorumluluk paylaşımı konusunda uyumsuzluk meydana gelebilir. Örneğin; Personeller yeteneklerine uygun bir göreve sahip olmaz ya da yaptıkları iş dahilindeki kişisel gelişimlerini planlayamazlar.

Mobbing

Kurumsal oluşumlarda ve şirketlerde denetim ve idare için çeşitli hiyerarşiler ve ast/üst ilişkileri bulunur. Zaman zaman hiyerarşide üstte yer alan çalışanlar, konumundan faydalanarak alt pozisyonda çalışan kişiye yıldırma, zorbalık vb. gibi istenmeyen davranışlarda bulunabilir. Bu psikolojik şiddete “mobbing” adı verilmektedir. Bu durumlarda mobbinge maruz kalan personelin iş doyumu, memnuniyeti ve performansı düşerken stres ve kaygı gibi olumsuz psikolojik unsurlarda artış olabilir.

Stres, İş doyumu, Performans Takibi ve Memnuniyet gibi Psikolojik Unsurlar

Gerek kurum içi yaşanan olaylardan ve durumlardan gerekse personellerin kişisel yaşamlarından kaynaklı olarak bazen çalışanlar yüksek stres seviyesi, düşük iş doyumu ve memnuniyetsizlik yaşayabilirler. Bu durum kişinin performansı düşürmekle beraber yapılan görevin ekonomik ve zamansal maliyetini arttırabilir.

Şirket veya Kurumun Organizasyonel Yapısı

Şirketler ve kurumlar iyi düzenlenmesi gereken işlevsel mekanizmalara sahiptirler. Bu mekanizmalarda görev dağılımı, dağılımlar arasındaki ilişkiler, faaliyetlerin organize edilmesi, yetki sınırlılıkları ve bilgi akışları gibi konularda sorunlar yaşanabilir.

Kısa, Orta ve Uzun Vadeli Planlama

Gerek kurum hedefleri için gerekse personellerin bireysel hedefleri için planlamalar çok önemlidir. Kurum ve çalışan planlarının paralellik göstermesi beklenmektedir. Bundan dolayı kısa, orta ve uzun vadeli planlamalarda yaşanan problemlerin çözümü kurumlara büyük artılar sağlamaktadır.