Öğrenci Koçluğu

EĞİTİM VE ÖĞRENCİ KOÇLUĞU PROGRAMLARIMIZ

 • Eğitim ve Öğrenci Koçluğu, okul döneminde öğrenciye içsel potansiyelini keşfetmesi, kendini tanıması, çalışma becerileri geliştirmesi yolunda rehberlik eden ve bu sayede başarı potansiyelini ve yaşam becerilerini ortaya çıkarmasını sağlayan bir koçluk hizmetidir.
 • Bu çalışma kapsamında öğrenci sınav kaygısını yönetebilmeyi, motivasyonunu arttırmayı, doğru hedef belirlemeyi, yaratıcılığını kullanmayı, öğrenme sürecini nasıl daha başarılı bir şekilde gerçekleştireceğini öğrenir.
 • “Her insan eşsizdir ve ihtiyacı olan bütün kaynaklara sahiptir.”
 • 3 ayrı bakış açısı ile ışık tutmaya çalışıyoruz.
 • Keşif ve gelecek odaklı,
 • Konsantrasyon geliştirme,
 • Çözüm odaklı koçluk,
 • Pek çok insan sınavlarda heyecanlanır, sınav kaygısı yaşar. Kendinizi yönetebilirseniz bir miktar kaygı iyidir, performansınızı arttırır ve sizi motive eder.
 • Ne istediğinizi ve neler yapacağınızı biliyor olmak ise size güç verir.
 • “Kendine En Uygun Alan/Bölüm ve Meslek Seçimi için“
 • Kendiniz için en doğru seçimi yapmak için ise açık, net ve ulaşılabilir hedefler belirlemeli,
 • Önemli olan nerede olduğumuz değil, nerede olmak istediğimizdir.”
 • Önemli olan çok çalışmak değil, doğru ve etkili çalışmaktır.
 • Önemli olan sadece sınav ve okul başarısı değil, hayat başarısıdır.
 • Önemli olan hırslanarak yarışmak değil, kendimizi tanıyarak, kendi gücümüzü kullanmaktır.
 • Çünkü; kendini daha iyiye taşıyan herkes yarışın birincisidir.
 • Önemli olan başkalarının istediği gibi biri olmak değil, içimizdeki cevheri ortaya çıkarabilmektir.
 • Önemli olan öğrenmek değil, öğrendiklerimizi uygulayabilmek, gerçekten olmak istediğimiz insan olabilmektir.
 • Her birimiz, içinde büyük bir potansiyel ile doğarız. Bu potansiyeli fark ederek ortaya çıkarmak, öğrenci koçluğu çalışmasının özünü oluşturur.
 • Her öğrenci kendi içinde farklı algılama, görüş, öğrenme biçimi ve davranış biçimine sahiptir.
 • Her birey, farklı ihtiyaçlar ve çözümsel yaklaşımlar içinde yön bulur.
 • Ona öğüt vererek, nasihat ederek bunu yapamayız. Ona doğru sorular sorarak, kendi cevaplarıyla kendi yönünü bulmasına yardımcı olabiliriz.
 • Biz, öğrencilerimizin kendi başarılarını oluşturmasında onlara yol arkadaşlığı yapmak için yola çıktık.
 • Öğrenci Koçluğu çalışması, danışman (koç) ile danışan arasında gerçekleşir.
 • İlk görüşmede öğrenci koçu ile birlikte öğrenci birbirlerini tanırlar, çalışma konusu olacak ihtiyaçları belirlerler. Ve bu doğrultuda çalışırlar

Eğitim ve Öğrenci koçluğu seanslarının içeriği:

 • Nihai amacımız sınav başarısı değil hayat başarısıdır. Buna açılan kapılardan en önemlisinin ise başarılı bir öğrenim hayatı olduğunun bilincindeyiz. Bu farkındalıkla yapılan çalışmalar şu adımlardan oluşur:
 • Sınav kaygısını tanımak ve kontrol etmeyi öğrenmek,
 • Öğrencinin kendini daha yakından tanıması ve ihtiyaç duyulan becerilerin nasıl geliştirileceğini öğrenmesi,
 • Özgüven geliştirmek,
 • Doğru hedef belirlemek,
 • Öğrenme ders çalışma becerilerini geliştirmek,
 • Zamanı etkin kullanmayı öğrenmek,
 • Konsantrasyon sorunlarını gidermeye yönelik çalışmalar yapmak,

ÖĞRENCİ KOÇLUĞU HANGİ YÖNTEMLERLE BAŞARI GETİRİR?

 • Öğrenci koçluğu, derslerden yüksek not alma veya sınav kazanma odaklı değil, öğrenciyi kazanma odaklı yapılan bir koçluk çalışmasıdır.
 • Ancak hem öğrenci koçluğu kavramı hem de öğrenci koçu olduğunu iddia eden kişilerle ilgili açıklanması gereken bazı doğrular ve giderilmesi gereken bazı yanlış anlaşılmalar vardır.
 • Öğrencilerin kendilerini tanımaları, güçlü yanlarını ve yeteneklerini keşfetmelerini, hedef koymalarını sağlamaya ve kaynaklarını daha iyi kullanabilmelerine yönelik, yol haritası ve eylem planı yapmalarına destek sağlayan hizmettir.
 • Öğrenci koçu, öğrencinin;
 • Kendini tanımasını ve yönetebilme becerisini geliştirmesini sağlar.
  • Kendine uygun hedefler seçmesini sağlar. Belirlenen hedeflere ulaşmak için doğru bir strateji belirlemesine yardımcı olur.
  • İstek ve ihtiyaçlarını doğru bir biçimde belirlemesine olanak sağlar.
  • Sınırlayıcı düşünce kalıplarından kurtularak olumlu düşünce kalıpları geliştirebilmesinin yollarını belirlemesini sağlar.
  • Etkin çalışmayı öğrenmesine yardımcı olur.
  • Zaman yönetimini gerçekleştirebilmesini, etkili bir program oluşturabilmesini ve bu programa uyma disiplini geliştirmesini sağlar.
  • Doğru soruları sorma becerisini geliştirerek farkındalığını arttırır, böylelikle güçlü yönlerini açığa çıkartması ve kullanmasını sağlar.

Eğitim ve Öğrenci Koçluğunun Faydası:

 • Kendi potansiyelini tanıyan öğrenci hem özgüven geliştirir hem de motivasyon kazanır; hedeflerine çok rahat odaklanır.
 • Başarıya giden yolda öğrenme ve çalışma becerileri geliştirir.
 • Kaygı ve stresi nasıl yöneteceğini öğrenen öğrenci başarma potansiyelinin önündeki en önemli engellerden birini kaldırmış olur.
 • Etkin öğrenme yöntemi öğrenciye öğretildiği için “kendini zorlayarak çalışmaktan”, “bilerek ve isteyerek” çalışma sistemine geçer.
 • Aile ve çocuk uyumu/iletişimi en doğru şekilde sağlanır, sevgi dili güçlendirilir. Böylece arkasında büyük destek ve güven hisseden öğrenci hedefini gerçekleştirmek için daha özgüvenli, kararlı ve çalışkan bir tutum sergiler.
 •  

Öğrenci Koçluğuna neden ihtiyaç duyarız?

 • Öğrencilerin kendilerini tanımaları, güçlü yanlarını ve yeteneklerini keşfetmelerini, hedef koymalarını sağlamaya ve kaynaklarını daha iyi kullanabilmelerine yönelik , yol haritası ve eylem planı yapmalarına  estek sağlayan hizmettir.

     “Yeteri kadar nedenin varsa yapabilirsin”

Tamamen kişinin özelinde oluşturulacak, gizlilik ve etik değerler çerçevesinde sunulan bir programdır. Katılımcıların durum değerlendirmesini yaparak;

 • Öğrencinin okul başarısını artırmayı,
 • Kendine uygun hedefler seçmesini,
 • Etkin çalışmayı öğrenmesini,
 • Zamanı önceliklerini seçerek kullanmasını,
 • Güçlü yönlerini açığa çıkartması ve kullanmasını,
 • Doğru iletişim kurmasını,
 • Kendine güvenini geliştirmesini hedefler.

Her birey başarılı olmak hayallerini gerçekleştirmek ister. Başarılı olmak için, açık, net ve ulaşılabilir hedefler belirlemeli, belirlenen hedeflere odaklanmalı ve hedefleri gerçekleştirmek için azimli olunmalıdır. Hedef belirlemeden başarılı olmak zordur.

Hedefini belirlemiş olmak bir ayrıcalıktır. Yaşam anlamlı hale gelir. Hedef belirlemek kolay bir iş değildir. Hedefinizi belirlediğinizde, sizi boğan sisler dağılıverir. Güneşin pırıl, pırıl aydınlattığı bir yolda yürüyüşe çıkmaktır gerisi. Hele birde tutkuyla bağlandıysanız hedeflerinize, kim tutar sizi…

Öğrenci Koçluğu Aileye ne Sağlar

Öğrenci, beklentilerini ve ulaşmak istediği sonucu gerçekleştirmesinde sorumluluk geliştirmelidir. Ancak, aile etkileşimi, bu sorumluluğun paylaşımında önem kazanmaktadır. Başarı bir takım oyunudur. Ebeveynin davranış ve yaklaşımı, onun başarısında önemli bir faktördür. Bugüne kadar öğrencilerle başarı odaklı uygulanan çalışmalarda, başarının tam olarak oluşturulması için ailenin yardım ve desteğine ihtiyaç duyduğumuz yönündedir.

Öğrenci, çocukluk ve ergenlik döneminde duygusal bir süreci yaşadığından, doğal olarak duygusal tepkiler vermekte, ebeveynin mesajlarını, davranışlarını önemsemektedir.

 • Sektördeki kavram kargaşasına da dikkat etmekte fayda var. Kimilerine göre öğrenci koçu veya eğitim koçu çocuğun tüm derslerine yardımcı olan, günde kaç soru çözeceğini, kaç saat çalışacağını, neyi yapması gerektiğini söyleyen bir öğretmen. Kısacası ‘şunu şöyle, bunu böyle yap’ diyen biri. Dolayısıyla velilerin bir öğrenci koçundan (eğitim koçundan) beklentileri de bu yönde olabilmekte.
 • Fakat öğrencilerin en çok sıkıldığı şeylerden biri, başkalarının onlara neyi nasıl yapacağını sürekli söylemeleri olur. Okuldaki ve dershanedeki öğretmenleri, anne, baba gibi herkes neyi nasıl yapacağını hatırlatır. Öğrencinin etrafında şunu yap bunu sakın yapma diyen bir dolu insan vardır ve bundan çok sıkılmıştır.
 • Öğrenci koçu; öğrenciye neleri nasıl yapacağını söylemekten çok, öğrencinin durumunu tespit edip hedeflerini ve hayat amaçlarını belirlemesine yardımcı olur. Bu hedeflere ulaşması için koç, öğrenci ile birlikte seçenekler üretir.
 • Kabul gören, sevildiğini hisseden, bulunduğu durumun ve nereye ulaşmak istediğinin farkında olan bir birey, başarılı ve mutlu olacaktır. Öğrenci koçu, öğrencisinin sınav-okul-kabul görme-ergenlik vb. durumlarla mücadelesinde yol arkadaşıdır
 • Öğrenci koçu, bu yolculukta öğrencinin yoluna ışık tutar.
 • Başarısız öğrenci yoktur. Her öğrencinin farklı bir öğrenme stili, algılama şekli ve gelişmiş zeka tipi vardır. Her öğrencinin matematik zekası çok iyi olacak diye bir kaide yoktur. Kimi öğrencinin sosyal zekası, kiminin sanat zekası ya da spor zekası gelişmiş olabilir.
 • Öğrenci koçu olarak, öncelikle öğrencinin bireysel farklılıkları dikkate alınmalıdır. Hiçbir öğrenci başarısız değildir. Belki de çalışması, başarması için kendince geçerli bir sebebi yoktur. Çok ders çalıştığını sanıyordur, fakat zamanı yönetmeyi bilmiyordur. Ders notları düşük olduğu için de çevresindekiler onu başarısız görüyordur. Ve bu da öğrencinin her konuda kendini başarısız hissetmesine, özgüvenini kaybetmesine sebep oluyordur.
 • Ders notlarının düşük olması, öğrencinin başarısız olduğu anlamına gelmez. Ders notlarının düşük olmasının veya ders çalışmamasının altında yatan sebepler vardır. Öğrenci koçu, bu sebepleri tespit eder. Bu sebepler tespit edilmezse “çocuğum hem dershaneye gidiyor, hem de özel ders alıyor ama ilerleme olmuyor” cümlesi sıkça duyulur.
 • Öğrenci genellikle henüz kişiliği oluşma aşamalarında bulunan, yaşı itibarı ile duygusal ancak duygularını kontrol edemeyen, kendi kendine düşünmeye başlamamış, aldığı etkilere ancak tepki verebilen bir insandır. Eleştiriye değil hemen her zaman için motivasyona ve olumlu desteğe gereksinim duyan bir insandır.

Yöntem

 • Öğrenci koçluğu programlarımız min.4 görüşme ile başlar, Bire bir, kişiye özel çalışma olarak devam eder, Çalışma süresi 60 dakikadır
 • Görüşmeler her hafta üst üste yapılması tercih edilir. Aylık paket 4 yüz yüze görüşmeyi kapsamaktadır. Aylık paket alındığında ödeme programın başında ödenir. Aylık paket tercih edilmez ise her görüşme için tek ödeme, görüşmeler sırasında yapılabilir.