Dikkat, Algı, Gelişim ve Kişilik Testleri

MMPI(Minesotta Çok Yönlü Kişilik Envanteri)
MMPI 16 yaş ve üstü bireylerin kişilik özelliklerini, nevrotik ve psikotik eğilimlerini ölçmeyi amaçlayan 566 madde, 10 klinik ve 3 geçerlik al testten oluşan objektif bir testtir. Bireyin soru kitapçığını okuyup, cevap anahtarına yanıtlarını işaretlemesi istenir. Yaklaşık 1,5-2 saatte yanıtlanabilir.

Rorschach Kişilik Testi

Rorschach testi, 10 adet simetrik mürekkep lekesinden oluşan kartı içermektedir. Bu test, kişinin nesne ilişkileri, duygu dünyası, savunmaları, ego fonksiyonları, düşünce ve algı sistemi, temel ihtiyaçları, çatışmaları, eğilimleri, kişilik özellikleri gibi birey ile ilgili detaylı bilgi veren ve genellikle klinik amaçlarla kullanılan bir testtir.

Tematik Algı Testi (TAT)

TAT testi, 20 adet farklı resmin olduğu kartlardan oluşan, kadın ve erkeğe farklı kartların gösterildiği bir testtir. 10 yaş ve üzeri herkese uygulanan Tematik Algı Testi, kişinin temel ihtiyaçlarını, savunmalarını, yaşamlarındaki ana temaları, diğerleriyle ve otorite figürleriyle olan ilişkilerini, hakim duyguları, kaygıları, çatışmaları ve kişilik özelliklerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

SCL-90 (Belirti Tanıma Testi)

SCL-90, 90 sorudan ve 10 alt başlıktan oluşmaktadır. Yetişkinlere uygulanan kişinin son 3 ay içinde yaşadığı huzursuzluk ve tedirginlikleri araştıran bir belirti tarama testidir.

Beck- Depresyon Ölçeği

Beck Depresyon ölçeği, kişilerin depresif semptomlarının kısa ve hızlı bir şekilde taranabilmesi için kullanılır.

Beck- Kaygı Ölçeği

21 maddeden oluşan Beck Kaygı Ölçeği kişinin sahip olduğu kaygının seviyesini ve şiddetini ölçmek için uygulanır.

Beier Cümle Tamamlama Testi

Beier Cümle Tamamlama Testi’nin B formu 16 yaş ve üzeri bireylere uygulanır. Test 67 eksik cümleden oluşmaktadır ve bireylerin cümleleri tamamlamaları istenir. Teste bireyin eksik cümleleri tamamlamasıyla geleceğe karşı tutumu, kaygıları, kendilik algısı, aile bireyleriyle olan ilişkileri, ilgi ve beklentileri gibi konularda bilgiler alınır.

MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri)

MMPI 566 soru, 10 klinik alt test ve 3 geçerlik skalasından oluşur. 16 yaş ve üzeri bireylerin psikolojik durumları ile ilgili detaylı bir bilgi verir ve tanıya yardımcı bir değerlendirme aracı olarak kullanılır.

Dissosiyatif Yaşantılar Ölçeği

Bu test günlük hayatınızda başınızdan geçmiş olabilecek yaşantıları konu alan 28 sorudan meydana gelmektedir.

Cattel Zeka Testi

Bu test 4-7, 7-14 ve 14 yaş üstü bireylere uygulanabilen 2A, 2B, 3A olmak üzere 3 formu bulunan bir zekâ testidir. Bireysel veya grup olarak uygulanabilen Cattel Zeka Testi, bir zeka-performans testidir.

BU KONULARI DA MUTLAKA İNCELEYİN!