Yağmur Çelik

https://www.yagmurcelik.com/

Uzman Klinik Psikolog – Psikoterapist- Oyun Terapisti-Aile Danışmanı

Kurucumuz Uzman Klinik Psikolog Yağmur Çelik üniversite döneminde bir çok gönüllü çalışmalara ve stajlara katılan, üretkenliği önemseyen ve bildiklerini öğrencilerine ve çevresine aktarmaktan memnuniyet duyan bir uzman. Psikohayat Eğitim ve Danışmanlık merkezindeki değerli meslektaşlarıyla birlikte terapi desteği sağlamaya devam etmektedir.

Varoluşçuluk ve logoterapi, çocuk-ergen-aile için çözüm odaklı terapi, yetişkinlerde Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)  Şema Terapi ve dinamik terapi  alanlarında süpervize edilmiştir ve seanslarını bu eğitimler doğrultusunda yürütmektedir.

Çalıştığı kurumlar bünyesinde ve çeşitli okullarda eğitim ve seminerler düzenlemektedir. Çocuk resimlerinin analizi ve çocuğun ruh sağlığının  çizimlerine yansımasını içeren kapsamlı bir kitap yazma aşamasındadır.

Hakkında

Ünvanı: Uzman Klinik Psikolog – Psikoterapist- Oyun Terapisti-Aile Danışmanı

Uzmanlık Alanları: Çocuk, Ergen, Yetişkin, Aile

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimi:

Uzman klinik psikolog Yağmur Çelik lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesinde tamamladıktan sonra, Işık Üniversitesinde Klinik Psikoloji yüksek lisans programını tamamlayarak Uzm. Klinik Psikolog ünvanını aldı. Öğrenciliği sırasında  psikoloji alanında birçok kongre ve çalışmalara katıldı, bildiri ve araştırma sunumları yaptı. Yıldız Teknik Üniversitesinden pedagojik formasyon eğitimini tamamladı.

Terapi Eğitimleri: Varoluşçuluk ve Logoterapi, , Çözüm Odaklı Terapi, BDT-Bilişsel Davranışçı Terapi, Oyun Terapisi, Psikodinamik Terapi, Şema Terapi, Mindfulness Bilinçli Farkındalık Terapileri, Emdr Terapisti

Test Eğitimleri:

Nöropsikolojik Testler : Nöropsikolojik Testler Bataryası (Wechler Bellek Testi, Semantik Akıcılık ve Harf Akıcılığı Testleri, Stroop Testi, Wisconsin Kart Eşleme Testi, Öktem Sözel Bellek Süreçleri Testi, Benton Yüz Tanıma Testi, Benton Çizgi Yönünü Belirleme Testi, Boston Adlandırma Testi),

Yetişkin Testleri: Rorscach, Tematik Algı Testi, WAIS, MMPI, Moxo

Çocuk ve Ergen Testleri : Bender-Gestalt,  WISC-R, Rorschach Testi, CAT,

CATEL 2A, CATEL 3A, Standardize Minimental Test, Metropolitan Okul Olgunluk Testi, Draw A Person (Bir Adam Çiz), Alexander, Peabody Resim Kelime Testi, Lousisa Düss (Psikanalitik Hikâyeler Testi), Benton Görsel Bellek Testi, Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi, Agte (Ankara Gelişim Tarama Envanteri), Good Enough-Harris (İnsan Resmi Çizme Testi), Gessell Gelişim Testi, Porteus Labirentleri

Çalışma Alanları:

Çocuklar-Ergenlik dönemindeki bireyler, genç yetişkinlerle ve yetişkinlerle çeşitli ruhsal problemler üzerine çalışmakta. Yetişkinlerle Bilişsel Davranışçı Terapi ekolü, çözüm odaklı kısa süreli terapi teknikleri ve Dinamik psikoterapi ekolüyle çalışmaktadır. Bilişsel davranışçı terapi olumsuz yönde gelişen koşullanma ve bununla ilişkili olarak gelişen inanç sistemini fark ederek; bu inanç sisteminin duygu ve davranışlara yansıma şeklini kişiye göstermeyi amaçlar. Terapi sürecinde en temel prensip olarak işlevsiz ve iyi gelmeyen düşüncelerin alternatif/gerçekçi düşüncelerle değişimi sağlanır. Kısa süreli terapilerde bir çok klinik 20-30 seanslık terapi programları uygular. Dinamik psikoterapide süreye duyarlılık ve etkin zaman kullanımı vardır, bireyin çocukluk deneyimleri, bilinçdışı özellikler, çelişkiler, aktarım, direnç ve tekrarlamalı davranışları çalışılır. Hastanın güçlü yönleri vurgulanarak, terapi süreci daha gerçeğe dayalı tutulur. Danışan ile terapist, şimdi ve burada ilişkisine odaklanırlar.
Çocuklar ve ergenlerle Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Davranış Bozuklukları, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Duygudurum Bozuklukları, Kaygı Bozukluğu, Okul Fobisi, Sosyal Fobi, Çocuklarda Uyku Bozuklukları, Tırnak Yeme, Kardeş Kıskançlığı, Boşanma Süreci; öğrencilerle, sınav kaygısı, motivasyon, hedef belirleme, meslek seçimi, stresle başa çıkma, ilişkiler ve iletişim alanlarında çalışmaktadır. Çocuk ve ergenlerle objektif ve projektif test eğitimlerini tamamlayarak uygulama ve yorumlama yetkinliğini kazanmıştır. Ayrıca Rorschach Cat,Tat testlerinin uygulama yetkinliğine hakimdir. Çocuklarla-çocuk merkezli oyun terapisi- dışa vurumcu sanatlar- bilişsel davranışçı terapi- analitik çocuk psikoterapisi alanlarında çalışmalarına devam etmektedir. Branşıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri takip ederek çalışmalarını sürdürmektedir.

Uzman Klinik Psikolog Yağmur Çelik’in İş Deneyimleri:

Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesinde; psikoz kliniğinde, duygu durum bozuklukları kliniğinde ve çocuk psikiyatri kliniğinde 1 yıl süreyle stajyer psikolog olarak görev almıştır. Balıklı Rum Hastanesinde Prof. Dr. Ayten Erdoğan’ın çocuk psikiyatri biriminde görev almış, çeşitli anaokulları, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında çalışmalarına devam etmiştir. Eş zamanlı olarak özel psikolojik danışmanlık merkezlerinde danışanlarını görmüştür.  Mezuniyetinden bu yana alanda aktif olarak çocuk/ergenlerle ve yetişkinlerle  çalışmaktadır. Takip eden dönemde farklı özel kliniklerde freelance bir uzman olarak danışanlarını gördü ve bu kurumlarda birçok çocuk, ergen, yetişkin ve çift danışanına destek sağladı.

Yağmur Çelik,  kendi merkezinde psikoterapist olarak destek sağlarken farklı ihtiyaçlarla başvuran birçok danışanı da alanında yetkin meslektaşlarına yönlendiriyor.

Sosyal Sorumluluk Projeleri:

Hayata Renk Ver Derneği Hastanelerde Çocuklarla Gönüllü Çalışmalar
Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı (TCYOV), sabıkalı çocukları hayata rehabilite etme çalışması
TPÖÇG Psifest 16 Türk Psikologlar Günü Etkinliği “Çocuk Ekibi Görevli”
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) durumu olmayan ailelere ve çocuklarına Dünya Danışmanlık ve Psikoloji Merkezi’nde terapi hizmeti desteği
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı

Üye Olduğu Dernekler:

Türk Psikologlar Derneği
Oyun Terapisi Derneği
Sanat Psikoterapileri Derneği
Hayata Renk Ver Derneği
Çift Aile Terapileri Derneği

Gönüllü Üyeliği Olan Kuruluşlar;

Tohum Otizm Vakfı
Anne Çocuk Eğitim
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı
Kanserli Çocuklara Umut Vakfı

SERTİFİKA VE DİĞER EĞİTİMLERi
Duygu Odaklı Psikoterapi, Cem Keçe Çised 2020
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Attentioner Uygulayıcı Eğitimi, Apamer, 2019, Şubat
Danışan Odaklı oyun terapisi, Reyhana Saadet, LEna Psikoloji Aralık 2019
Doğan Şahin, Dinamik Psikoterapi Eğitimi 2019…. (2 yıl)
Duygusal Şema Terapi Çised, Nisan 2020
Prof. Serap Özer, Çocuklarla Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi, Anlam Psikolojik Danışmanlık      19,20,21,22 Ocak 2018
Varoluşçu Psikoterapi- logoterapi, Çised 2018
Mindfulness bilinçli farkındalık ve kabul temelli psikoterapi eğitimi 2020
Simge oyun terapisi, APT onaylı (uluslararası geçerli)dışavurumcu sanatlar oyun terapisi- Kum tepsisi terapisi 2019
Neslihan Zabcı, Çocuğun Ruhsal Dünyasının Projektif Testlerle Değerlendirilmesi, TAT, CAT, Rorschach Testleri (2 yıl)   Ocak 2018 Aralık 2020
Çocuk ve Ergenlerle Sanat Terapisi 1. Ve 2. Modul (Arkabahçe Sanat) 03-04 Kasım ve 10 11 Kasım 2018
Funda Akkapulu, Projektif Testler Derneği, Çocuk Çizimleri Eğitimi (10 ay)   Eylül 2017
Denver 2 Uygulayıcı Sertifikası, Türk Psikologlar Derneği ve Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği 23 Aralık 2018
Sanat Psikoterapileri Derneği Sanat Psikoterapilerine Giriş Eğitimi 08-09 Aralık 2018
Wisc-R Zeka Testi Eğitimi ,Yakaza Psikoloji, 2018 Mayıs
Nilüfer Devecigil, Deneyimsel Oyun Terapisi  24-25 Mart 2018
Şebnem Kartal, Oyun ve Masal Terapisi Programı (1 yıl 2019)
Başak Demiriz, Bilişsel Davranışçı Terapinin Çocuk ve Ergenlerin Davranış Problemlerinde Uygulanması ve Kaygı modulü Aralık 2018- Mart 2019
Yakaza Psikoloji, Çocuk Değerlendirme Terstleri, 2018 Şubat
Lacancı Psikanaliz Derneği Çocuk ve Ergenlerle Psikanaliz Toplantıları 04 Haziran 2017
Türk Psikologlar Derneği “Travma Sempozyumu“  10 Nisan 2016
Erken Çocukluk Dönemini Tanımak İstanbul Teknik Üniversitesi  26 Mart 2016
Uluslararası Celebral Palsy ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi   26-27 Şubat 2016